Felhasználási Feltételek

Az alábbi Felhasználási Feltételek a Rodosznyaralas.hu weboldal használatát szabályozzák. A Rodosznyaralas.hu (www.rodosznyaralas.hu, továbbiakban: weboldal) elérésével, böngészésével, használatával a honlap olvasója, böngészője (továbbiakban: Felhasználó) elismeri, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek fogadja el a feltételeket.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A weboldal szerkesztősége minden ésszerű erőfeszítést megtesz a weboldalon található adatok pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, azonban nem vállalunk felelősséget a weboldalon található adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért. A Felhasználó a weboldalon elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található leírások és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

MÁS WEBOLDALAKRA MUTATÓ HIVATKOZÁSOK (LINKEK)

A weboldalon található hivatkozásokat követve előfordulhat, hogy elhagyja a weboldalt és rendszerein kívül található tartalmakhoz fér hozzá. A weboldal nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A hivatkozásokat jóhiszeműen eljárva bocsátjuk a Felhasználó rendelkezésére. A weboldal nem vállal felelősséget a hivatkozás által megjelölt, harmadik fél által készített weboldalakért, azok esetleges változásaiért.

SZELLEMI ALKOTÁSHOZ FŰZŐDŐ JOGOK, SZERZŐI JOGI INFORMÁCIÓK

A Rodosznyaralas.hu honlapon publikált összes cikk, mondat, kifejezés, valamint a ‘Rodosznyaralas.hu’ vízjelével ellátott képek szerzői jogvédelem alatt állnak. A weboldal honlapon található összes cikk, leírás, mondat, kifejezés felhasználásához, átírásához, más honlapon, dokumentumban, valamint bármilyen nyomtatott formában történő közléséhez a Rodosznyaralas.hu tulajdonosának feltétlen írásbeli hozzájárulása szükséges. Írásbeli hozzájárulás nélkül a Rodosznyaralas.hu cikkeinek, leírásainak, mondatainak, kifejezéseinek vagy képeinek átvétele, átírása, felhasználása semmilyen formában nem engedélyezett.

A törvényben foglaltak szerint a szerzői jog értelmében írásbeli engedély nélkül tilos továbbá a Rodosznyaralas.hu cikkeinek, leírásainak, mondatainak, kifejezéseinek:

  • többszörözése,
  • terjesztése,
  • más honlapon, weboldalon bárminemű felhasználása,
  • nyomtatásban megjelenítése,
  • katalógusban, prospektusban megjelenítése,
  • nyilvános előadásban felhasználása,
  • a nyilvánossághoz történő más cég, szervezet vagy magánszemély más módon továbbközvetítése,
  • átfogalmazása.

Amennyiben a Rodosznyaralas.hu oldal bármely részének, cikkének, leírásának, mondatának, kifejezésének írásbeli engedély nélküli másolása, vagy átvételének ténye fennáll, az oldal tulajdonosa kártérítésre tart igényt. Szerzői jog megsértése esetén, a megegyezés szerinti kártérítés bárminemű elmaradása okán az oldal tulajdonosa a jogi útra terelés jogát fenntartja. Szerzői jog megsértése esetén az oldal tulajdonosa a polgári peres úton történő jogi érvényesítést, a jogsértés helyreállítását, valamint kártérítési igény benyújtását kezdeményezheti.

A jogvédett, oldalunkon található tartalom esetleges jogtalan felhasználását vitás esetben képernyőmentéssel, rendszergazdai igazolással, az eredeti képek és írások tulajdonjogának bemutatásával, valamint ügyvédi ellenjegyzéssel is igazolhatjuk. A weboldal Felhasználási Feltételeinek nem ismerete, vagy figyelmen kívül hagyása nem mentesíti az oldal tulajdonosának írásbeli engedélye nélkül másolót a jogi következmények alól.

Általános Szerződési Feltételek

A weboldal a Creativz Media tulajdonát képezi, melynek székhelye 5700 Gyula, Bárdos u. 14, adószám: 78347940-1-24

Ügyfélszolgálat e-mail címe: creativz@creativz.hu

Maximális válaszadási idő e-mailen beérkezett megkeresésekre: 30 nap

Regisztráció, adatkezelés

A weboldalon való böngészéshez, a szöveges tartalmak, vagy a termékek megtekintéséhez nem szükséges a regisztráció. A weboldal böngészése során ugyanakkor úgynevezett cookie-k kerülhetnek a böngésző által lementésre, melyek a későbbi kényelmesebb böngészést, azonosítást szolgálják. A cookie-k letiltása esetén előfordulhat, hogy a weboldal egyes részei nem megfelelően működnek.

Hatálybalépés, módosítás

Jelen Ászf hatálybalépésének időpontja: 2020.04.20, legutolsó frissítés: 2023. 04. 12.

Rodosz szállások
Apartmanok és szállodák értékelései, vélemények
error:
Scroll to Top